E-SPORT Long Rope Challenge

Contoh Video : SINGLE LONG ROPE SPEED CHALLENGE SINGLE LONG ROPE CREATIVE JUMP Muat Turun (Lagu) : SINGLE LONG ROPE SPEED CHALLENGE SINGLE LONG ROPE CREATIVE JUMP

Certificate of Membership International Jump Rope Union (IJRU)

Persekutuan Lompat Tali Malaysia berasa bangga diiktiraf oleh International Jump Rope Union (IJRU) sebagai keahlian penuh dengan Persekutuan akan menerajui dan menyelaras segala bentuk pertandingan lompat tali peringkat Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa.

Taklimat Perancangan Program Lompat Tali 2021

MYJuRF dan Bahagian Sukan Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia telah diadakan secara online pada 31 January 2021 untuk membincangkan hala tuju persekutuan untuk tahun yang baru ini serta pelaksanaan Sukan Lompat Tali oleh kelab dalam sekolah. Aktiviti yang bakal dianjurkan akan tetap mengikut SOP Norma Baharu demi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan semua pihak terlibat.